Privacybeleid

Gebruik van mijn website

Uw Wellnessconsulente Sofie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Door gebruik te maken van mijn website www.uwwellnessconsulentesofie.be verleent u expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te mogen verwerken. 

 

www.uwwellnessconsulentesofie.be is eigendom van:
Uw Wellnessconsulente Sofie met als zaakvoerster Sofie Harboort
Kruisstraat 13
9660 Nederbrakel
0470 80 66 24
uwwellnessconsulentesofie@gmail.com

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw Wellnessconsulente Sofie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Uw Wellnessconsulente Sofie verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

 

Uw Wellnessconsulente Sofie verwerkt volgende persoonsgegevens:

• Voor- & achternaam

• Adres

• Telefoon

• Email

• Geslacht

• Geboortedatum

• Medische geschiedenis

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bv in correspondentie of telefonisch

 

Uw Wellnessconsulente Sofie verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden:

• Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening

• U te kunnen bellen of mailen indien nodig om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren

• Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u

• Facturatie en boekhouddoeleinden

 

Tijdens het bezoek aan www.uwwellnessconsulentesofie.be worden ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren. Wanneer u www.uwwellnessconsulentesofie.be bezoekt, gaat u akkoord met de inzameling van statistische gegevens zoals hieronder vermeld:

• IP-adres

• Herkomst van het websitebezoek

• Vermoedelijke plaats van het websitebezoek

• Tijdstip van het websitebezoek

• Duurtijd van het websitebezoek

• Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek

• Gebruikte browser tijdens het websitebezoek

 

De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Uw Wellnessconsulente Sofie. Niets van uw persoonlijke gegevens wordt verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden. Uw Wellnessconsulente Sofie heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal Uw Wellnessconsulente Sofie onmiddellijke alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Uw persoonlijke gegevens worden tot 3 jaar na de laatste behandeling en/of aankoop van producten bijgehouden.

 

Uw rechten

U heeft het recht

• om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

• op gegevensoverdracht

• tot intrekking van uw toestemming

• tot bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

Dit kan nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, hetzij via aangetekende zending of via e-mail naar uwwellnessconsulentesofie@gmail.com. Uw Wellnessconsulente Sofie zal uw aanvraag behandelen binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. 

Tevens hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Wellnessconsulente Sofie bij de Gegevensbeschermingautoriteit.